fredag 19. september 2014

Lærerutdanning i startgropa

Dette er et notis til meg selv:
hvis jeg orker et 5.år lønner det seg å ta master. Må bestemmes før 4.år! Med master i matte og naturfag får jeg i tillegg et stipend fra lånekassen (sletting av lån)Tekst fra hardudetideg.no hentet 19.sept2014

Lønn er viktig!

Lærere har til salt i grøten. Som i mange andre yrker, avhenger lønnsnivået av utdanningslengde og ansiennitet.
Minstelønnen varierer fra 358 200 til 559 300 kroner, avhengig av hvilken utdanning, kompetanse og erfaring du har. Du kan tjene mer, men minstelønn betyr at arbeidsgiveren din ikke har lov til å betale deg mindre.[1]

Lærer med treårig utdanning

Faglærere i musikk, dans og drama, formgiving, kunst og håndverk, kroppsøving og idrettsfag, tospråklige lærere og yrkesfaglærere har minimum 3-års utdanning. Da begynner du som nyutdannet med en minstelønn på 358 200 kroner i året. Med 10 års ansiennitet vil du per i dag tjene minst 394 100, har du jobbet i 16 år, tjener du minst 438 500 kroner i året.

Adjunkt

Å være utdannet adjunkt, vil si at du har tatt 4-årig grunnskolelærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg til en bachelorgrad eller fireårig høgskole. Er du utdannet adjunkt, begynner du som nyutdannet med minst 399 000 kroner i året. 10 års ansiennitet vil gi deg en minstelønn på 427 700, og etter 16 år har du en årslønn på 466 700 kroner.

Adjunkt med tilleggsutdanning

Er du adjunkt med minimum 60 studiepoengs tilleggsutdanning, begynner du på 417 100 kroner. Har du allerede jobbet i 10 år, tjener du 454 800, og som 16-års veteran i yrket ligger årslønnen din på 497 600 kroner.

Lektor

Har du femårig integrert lektorutdanning eller en master som bygger på lærerutdanning, begynner du på 436 800 kroner etter studiene. Etter 10 år har du, på dagens nivå, opparbeidet deg en årslønn på 482 200, og etter 16 år tjener du minst 535 000 kroner.

Lektor med tilleggsutdanning

En utdanning tilsvarende seks års normert studietid som inkluderer mastergrad eller hovedfag, gir deg en minstelønn på 451 800 kroner. Har du allerede jobbet i 10 år, tjener du 498 300, og etter 16 ligger lønnsnivået ditt på minst 559 300 kroner i året.
1 Minstelønn er basert på revidering av Hovedtariffavatalen per 1. mai 2013. Eventuelle lokale tilegg er ikke med. Oslo er ikke med.